Efficiënt meet- en maatwerk voor verschillende bedrijfsdisciplines

 

Dankzij een goed uitgerust documentatiecentrum en onze ervaren medewerkers die zich continu blijven bijscholen, bieden wij onze klanten diverse diensten op maat. Metae bvba heeft dan ook diverse specialisaties:

 

 • Landmeetkunde
  • Proces-Verbaal van Opmeting, Splitsing of Afpaling
  • Detailmetingen van trajecten en gebieden
  • Architectuurmetingen van traditionele woningen tot kastelen

 • Expertises
  • Plaatsbeschrijvingen: bij bouwwerkzaamheden, huur/verhuur
  • Schattingen: zowel onderhands, bij erfenis als in gerechtelijke geschillen.

 

 

 • Stedenbouwkundige vergunningen
  • Verkavelingsdossiers met en zonder nieuwe wegenis
  • Stedenbouwkundige attesten
  • Aanvragen voor terreinaanlegwerken of nivelleringswerken

 • Consulting
  • Stedenbouwkundige en planologische onderzoeken
  • Consulting over wetgeving op ruimtelijke ordening en vastgoed
  • Advies bij aankoop of verkoop

 

 

 

Vertrouw op de integrale aanpak van Metae!